This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

Tuesday, October 20, 2009

Skop Kerja

Umumnya kegiatan syarikat ialah menawarkan pekej perkhidmatan yang menyeluruh dalam kerja-kerja berikut ;


1. Kerja-kerja pembinaan bangunan

2. Kerja-kerja kimpalan Mild Steel, Stainless Steel dan Wought Iron

Railling
Grilling
Awning
Poly Cabonet
Gretting
Cabin

3. Pemasangan penghawa dingin

4. Pemasangan tilling.

5. Perkhidmatan bekalan bahan binaan dan kelengkapan bengkel.

6. Pembersihan persekitaran dan bangunan.


Selain dari itu KEJURUTERAAN RZA bersama-sama syarikat bersekutu juga menawarkan perkhidmatan elektrikal dan juga yang berkaitan, dengan pakej yang menarik dan kompetitif.

Pengenalan Kejuruteraan RZA

KEJURUTERAAN RZA yang telah mula beroperasi pada tanggal 08 Januari 2002 yang bertujuan untuk menyumbang dan turut memenuhi keperluan program pembangunan negara terutamanya dalam bidang pembinaan yang sedang pesat membangun.

Matlamat jangka panjang ialah untuk menyediakan satu kelompok pengurusan dan pekerja pembinaan yang cekap, beretika dan berkemahiran tinggi selaras dengan matlamat negara, menuju ke era negara maju menjelang 2020.

Pengiktirafan ISO 9002 adalah matlamat pendek yang ingin dicapai dalam masa beberapa tahun selepas penubuhannya. Dengan dikendalikan oleh pengurusan yang cekap dan berpengalaman, KEJURUTERAAN RZA mampu serta berkeyakinan penuh akan menjayakan sebarang kerja-kerja pembinaan yang diamanahkan kepadanya.

Dengan KEJURUTERAAN RZA, kami ingin meyakinkan para pelanggan kami bahawa perkhidmatan yang akan diberikan benar-benar pada tahap professional yang tinggi dengan kos yang kompetitif.